• Type:Conference
  • Når:14. – September 15

Konferansen ble gjennomført på Thon Hotel Svolvær 14. og 15. september!

Tema for årets konferanse var oljevern i kyst- og strandsone.

Sendingen og de fleste presentasjonene legges ut her etter konferansen.

Om konferansen

Forum for framtidas oljevern er en årlig konferanse som skal styrke norsk oljevern ved å være en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning. Konferansen skal bidra til å sikre at forskning og utvikling er relevant for den operative beredskapen. Det skal være en arena for å avdekke og skape felles forståelse for utfordringer og kunnskapsbehov når det gjelder oljevern og legge til rette for økt kunnskaps- og teknologiutvikling. Forum for framtidas oljevern samler operative aktører, industrien, myndigheter, akademia, forskningsinstitutter og andre til en felles innsats for oljevernberedskapen.