Picture of Ann-Helen Ernstsen
 • Ann-Helen Ernstsen

 • CEO
 • ahe@marintmiljo.no
 • +47 900 35 379
 • Ann-Helen er utdannet høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk. Ved Universitetet i Tromsø har hun også studert Maritim arktisk kompetanse og har en Master in Technology and Safety in the High North. Ann-Helen har jobbet i Nordland fylkeskommune og vært ansatt i Kystverket Beredskap som overingeniør ved logistikk og teknologiseksjonen. Hun har også vært havnesjef i Vestvågøy kommune.

Picture of Anett Meiner
 • Anett Meiner

 • Senior advisor
 • am@marintmiljo.no
 • +47 906 26 919
 • Anett er utdannet sivilingeniør fra NTH, Marinteknisk avdeling. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder og manusforfatter i Mintra Trainingportal og Helse Midt-Norge IKT. Hun er ansatt som seniorrådgiver og jobber blant annet som prosjektleder og med formidling av fagstoff. Anett arbeider både med oljevern og marin forsøpling.

Picture of Anja Meland Rød
 • Anja Meland Rød

 • Senior advisor
 • amr@marintmiljo.no
 • +47 452 57 321
 • Anja har masterstudier i International Environmental Studies fra NMBU og Universidad de Costa Rica. Hun har jobbet i Utviklingsfondet med klimaprosjekter, vært miljøansvarlig i Vestvågøy kommune og gjort utredningsarbeid i Samferdselsdepartementet. Ved senteret jobber Anja med OSPAR, ryddeverktøyene Rydde og Rent hav og andre områder innen marin forsøpling.

Picture of Gaute Wahl
 • Gaute Wahl

 • Senior advisor
 • gw@marintmiljo.no
 • +47 970 04 849
 • Gaute har jobbet med beredskap mot akutt forurensning, i privat konsulenttjeneste, og innen statlig forvaltning med utredninger, saksbehandling og prosjektarbeid. Gaute har også erfaring fra organisasjonsarbeid og undervisning. Ved senteret er han seniorrådgiver innen oljevern.

Picture of Inger Sandnes
 • Inger Sandnes

 • Communications advisor
 • is@marintmiljo.no
 • +47 918 97 972
 • Inger har en mastergrad i språklig kommunikasjon fra NTNU. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver ved NTNU og i Lånekassen. Da hun flyttet hjem til Lofoten jobbet hun en periode som medierådgiver i Lofotposten før hun startet i jobben her hos oss i 2019. Ved senteret jobber hun med kommunikasjon og formidling innen marint miljø og oljevern.

Picture of Ingvild Skeie Liland
 • Ingvild Skeie Liland

 • Senior advisor
 • isl@marintmiljo.no
 • +47 986 03 005
 • Ingvild er Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder og feltarbeider offshore for Baker Hughes med hovedoppgaver innen brønnkontroll. Hun har erfaring fra internasjonale samarbeidsprosjekter, og har i perioder jobbet i Kina og Italia. Ved senteret arbeider hun både med oljevern og marin forsøpling.

Picture of Jann-Egil Gjerde
 • Jann-Egil Gjerde

 • Senior advisor
 • jeg@marintmiljo.no
 • +47 915 70 026
 • Jann-Egil er utdannet maskinist ved teknisk fagskole Bodø og brannmann ved NBSK. De siste 16 årene har han jobbet i Longyearbyen som reparatør på energiverket, brannmester ved brann og redning og vært en del av depotstyrken. Han startet i jobben her hos oss i mai 2020, og jobber som seniorrådgiver innen oljevern og marin forsøpling.

Picture of Lars Øyvind Aasgaard
 • Lars Øyvind Aasgaard

 • Juridisk rådgiver
 • loaa@marintmiljo.no
 • +47 991 00 297
 • Lars Øyvind har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som advokat i Forsvarsbygg og juridisk rådgiver i Oslo kommune. Siden sommeren 2020 har han vært senterets jurist.

Picture of Line Fredriksen
 • Line Fredriksen

 • Financial advisor
 • lf@marintmiljo.no
 • +47 970 64 896
 • Line har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Nord universitet. Hun har tidligere jobbet i innkjøpsavdelingen på Ullevål sykehus, i DNB og som økonomiansvarlig i Bil i Nord Lofoten. Ved senteret jobber hun med økonomi, lønn og personal.

Picture of Lise Maria Strömqvist
 • Lise Maria Strömqvist

 • Communications advisor
 • lms@marintmiljo.no
 • +47 941 95 509
 • Lise er utdannet i humanistiske fag fra NTNU, har flere års erfaring som journalist og har gått på forfatterstudiet i Tromsø. Hun har jobbet med havne- og kystforvaltning i Kystverket og skrevet boka “Havna - ei historie om Øksnes, staten og fisken i nord”. Ved senteret jobber hun med kommunikasjon og formidling. Lise er webredaktør for senterets nettsteder.

 • Mads Homleid Busvold

 • Advisor
 • mhb@marintmiljo.no
 • +47 926 60 425
 • Mads Homleid Busvold er utdannet kjemiingeniør fra Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet som ingeniør og prosjektleder i Vestvågøy kommune. Høsten 2020 startet han på masterprogrammet Teknologi og sikkerhet i Nordområdene ved Universitetet i Tromsø. Ved senteret er Mads ansatt i 50 % stilling som rådgiver innen marin forsøpling.

Picture of Maria Antonsen
 • Maria Antonsen

 • Advisor
 • ma@marintmiljo.no
 • +47 936 15 743
 • Maria har en mastergrad i arktisk marin biologi fra UiT. Etter studiet jobbet hun innen avfallsbransjen i tre år før hun fant veien tilbake til det marine miljø i Lofoten. Maria er ansatt som rådgiver og jobber i hovedsak med de nasjonale verktøyene Rydde og Rent hav. Hun jobber også med avfallsløsninger i havner, nasjonalt strandryddeprosjekt og konferansen Lighthouse Lofoten.

Picture of Ragnhild Nyland
 • Ragnhild Nyland

 • Senior advisor
 • rn@marintmiljo.no
 • +47 918 13 509
 • Ragnhild jobber som seniorrådgiver med marin forsøpling. Hun er utdannet naturforvalter fra UiT/NMBU og medieingeniør fra NRK. Ragnhild har jobbet som miljø- og kvalitetsleder i et maritimt entreprenørselskap og som prosjektleder innen naturbasert næringsutvikling. Hun har også erfaring fra IKT-prosjekter og som webredaktør.

Picture of Silje Grande Henriksen
 • Silje Grande Henriksen

 • Seniorrådgiver strategi og HR
 • sgh@marintmiljo.no
 • +47 924 02 218
 • Silje har en mastergrad fra NMBU innen folkehelsevitenskap. Hun har tidligere jobbet med samfunnsplanlegging, folkehelse og klima/ miljø i Vågan kommune, og som rådgiver innen HMS og organisasjonsutvikling i Unicare. Hun er ansatt som seniorrådgiver i stab, og jobber med utvikling av senterets strategier, organisasjon og HR.

Picture of Siril Borgersen
 • Siril Borgersen

 • Communications advisor
 • sb@marintmiljo.no
 • +47 977 40 628
 • Siril er utdannet journalist ved Høgskulen i Volda og har to år med filmstudier ved Queen Margaret University i Edinburgh. Hun har tidligere jobbet som journalist og radioprodusent i NRK og journalist i TV 2. Siril flyttet til Lofoten i 2019 og hadde et sommervikariat i Lofotposten før hun startet på senteret. Hun jobber med kommunikasjon og formidling innen marin forsøpling og oljevern.

Picture of Snorre Sklet
 • Snorre Sklet

 • Senior advisor
 • ss@marintmiljo.no
 • +47 482 84 618
 • Snorre er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en doktorgrad om sikkerhetsbarrierer fra NTNU. Snorre har erfaring med sikkerhetsforskning i SINTEF og operativt sikkerhetsarbeid i Statoil. Ved senteret jobber han som seniorrådgiver innen fagområdene marin forsøpling og oljevern og er prosjektleder for Nasjonalt strandryddeprosjekt.

Picture of Synnøve Lofthus
Picture of Unn Haukenes Holgersen