Ny rapport: Hva er effektiviteten av mekanisk oppsamling?

En helt fersk rapport oppsummerer effektiviteten av mekanisk oppsamling av olje under historiske utslippshendelser. Rapporten er bestilt av Statlig samarbeidsforum for FoU – oljevern (Senter for oljevern og marint miljø, Kystverket og Miljødirektoratet) og utarbeidet av DNV og SINTEF.

Rydde

Join in! Find or set up new cleanups, or report littered areas.

Rent hav

Are you working with marine litter? View cleanup activities, cleanup needs and accsess to statistics.