Redigert:12/1/2020

Havsøk er et søk i innholdet på marintmiljo.no.

Under Forskning og kunnskap kan du søke i en referansedatabase med vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om oljevern og marin forsøpling fra ulike kilder og aktører.

Det er Senter for oljevern og marint miljø som velger ut innholdet med utgangspunkt i det vi jobber med. Det vil si at det er referanser til rapporter og artikler som er brukt i vårt arbeid og i vårt samarbeid med andre.

Havsøk er i vekst, vi fyller på med nytt innhold fortløpende. Målet er at referansedatabasen skal inneholde relevant og kvalitetssikret kunnskap om oljevern og marin forsøpling.

Vi tar gladelig imot både spørsmål og innspill, bare ta kontakt!