Redigert:12/15/2020

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern møtes fire ganger i året, hvorav to av møtene involverer eksterne aktører. Etatene vektlegger tett dialog med operative aktører, industrien, akademia, forskningsinstitutter og andre for å sikre erfaringsoverføring og en felles innsats for oljevernberedskapen.

Samarbeidsforumet legger opp til en blanding av videomøter og fysiske møter i samband med felles arrangementer/konferanser, slik som Forum for framtidas oljevern​ og Beredskapsforum​, hvor alt er tilrettelagt for gode samarbeid med eksterne aktører.

I tillegg er det opprettet en egen kanal hvor eksterne aktører kan komme med innspill til Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern. Du finner kontaktinformasjon her.