Hopp til hovedinnhold
Person går med en rive og plastpose langs vannkanten.

Rydde - et digitalt verktøy for strandrydding

Redigert:26.8.2022

Rydde er et digitalt verktøy for frivillige strandryddere.

Rydde inneholder oversikt over planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner, viser ryddestatistikk og gir mulighet til å melde inn forsøplede områder. På www.ryddenorge.no kan du selv opprette ryddeaksjoner, invitere andre til å delta eller blir med på en ryddeaksjon.

Rydde finnes også som app, og du kan enkelt registrere søppel når du er ute og rydder. I Rydde finner du finner du blant annet informasjon om nærmeste avfallsselskap som tar imot marint avfall, og du får informasjon om hvor du kan finne ryddepakker med hansker og sekker. 

Hvorfor bruke Rydde?

Gjennom å bruke Rydde bidrar du med verdifulle data inn til det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling. Du hjelper både forskere og forvaltningen når du legger inn hvor dere ryddet, hvor mye dere ryddet og ikke minst hva dere fant. Dette er data som trengs om vi skal komme videre i arbeidet mot marin forsøpling. Kunnskap om mengde og hva slags avfall det finnes mest av, gjør det lettere å sette inn forebyggende tiltak.

I Rydde kan du: 

  • Opprette ryddeaksjoner frem i tid (må gjøres på ryddenorge.no)
  • Registrere ryddeaksjoner i fortid
  • Melde deg på ryddeaksjoner
  • Registrere avfallet du har ryddet
  • Melde inn forsøplede områder
  • Melde inn større gjenstander
  • Melde inn båtvrak 
  • Melde inn strandinger (døde dyr som for eksempel hval, sel og sjøfugl)
  • Gjøre om et innmeldt forsøplet område til en ryddeaksjon 
  • Søke refusjon for utgifter til rydding (https://ryddenorge.no/refusjon)

Se video av hvordan du bruker Rydde

Registrering av funn

I Rydde kan du velge om du bare vil registrere hvor du har ryddet og hvor mye søppel du plukket, eller registrere hva du har funnet. Du kan enkelt registrere funn både i appen og på ryddenorge.no.

Rydde kan brukes som app i felt. Foto: Senter mot marin forsøpling

Bruk av Rydde i felt

Når du skal bruke Rydde ute i felt, bør du planlegge i forkant hvordan du skal registrere avfall. Skal du registrere underveis eller etter rydding? Hva som er mest hensiktsmessig er avhengig av type søppel, andel småbiter og hvor mange som deltar på aksjonen.

For å bruke Rydde-appen må du være på et sted med mobildekning. Skal du rydde utenfor dekning, kan du skrive ut noen eksemplarer av funnregistreringsskjemaet fra Rydde. Da kan dere registrere funnene i etterkant av aksjonen, enten på ryddenorge.no eller i appen.

N.B. Hvis du skal opprette en ryddeaksjon frem i tid, gjør du det på ryddenorge.no. For at funnene skal blir registrert, må aksjonen også avsluttes på ryddenorge.no. Registrering av funn når dere er ute på ryddeaksjonen kan gjøres i Rydde-appen.

Hvem kan registrere?

I en ryddeaksjon som arrangeres av en privat bruker er det kun aksjonseier som kan registrere. I en ryddeaksjon som arrangeres av en organisasjonsbruker kan alle deltakerne på ryddeaksjonen registrere funn hvis de logger inn med samme organisasjonsbruker.

Hvis du har planer om å komme tilbake og rydde flere ganger kan en aksjon være åpen over lengre tid.

Her finner du mer informasjon om Rydde.​

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.