Redigert:9/21/2021

Rydde er tatt i bruk av strandryddere landet rundt, og nå har Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent vunnet pris for det digitale verktøyet.

Prisen deles ut av Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ønsker å vise fram nytteverdien av god og nyskapende bruk av geodata. Rydde og forvaltningsløsningen Rent hav vant prisen for "Beste kombinasjon av data til ny kunnskap".

– Dette er veldig stas, og vi er stolte av Rydde. Rydde har blitt tatt i bruk av strandryddere landet rundt, og med dette verktøyet sikrer vi gode nasjonale ryddedata som kan brukes til målrettede tiltak og videre forskning, sier prosjektleder fra Senter for oljevern og marint miljø, Anja Meland Rød.

Rydde er det digitale verktøyet for å organisere ryddeaksjoner og registrere innsamlet avfall, og ble lansert i sommer. Rydde inneholder oversikt over planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner, viser ryddestatistikk og gir mulighet til å melde inn forsøplede områder.

Rent hav er verktøyet for de som jobber med planlegging, koordinering, forskning eller næringsliv innen marin forsøpling. Rent hav henter og viser data fra frivillig strandrydding gjennom Rydde.

Markering av Rydde i Paradisbukta på Bygdøy i august. Anja Meland Rød og Mari Mo Osterheider viser Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og ordfører i Oslo Marianne Borgen funnregistreringen i Rydde. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Motiverer for videre innsats

Senteret har sammen med Hold Norge Rent og utviklerne i Asplan Viak AS hatt et tett samarbeid og jobbet hardt for å få på plass det nye ryddeverktøyet. Handelens Miljøfond, Kystverket og Miljødirektoratet har også bidratt. 

– Prisen motiverer for videre innsats for å gjøre Rydde enda bedre for alle de fantastiske rydderne der ute, sier prosjektleder fra Hold Norge Rent, Mari Mo Osterheider.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse står det blant annet at Rydde og Rent hav gir et mer effektivt og koordinert oppryddingsarbeid. 

– Rydde er en nasjonal løsning for å stimulere frivillige til å rydde avfall, melde fra om avfall og gi kunnskap om avfall. Rent hav er forvaltningens løsning for å handtere avfall, statistikk og profesjonelle aksjoner. Løsningene gir mer effektivt og koordinert oppryddingsarbeid, bedre ressursfordeling, forenkler mobilisering og informasjon og gir et bedre kunnskapsgrunnlag om marin forsøpling. Dette er nyttig både for de som faktisk gjør jobben med å rydde og ansvarlige/ beslutningstakere, står det i begrunnelsen.

Videre mener juryen at Rydde og Rent hav trolig kan brukes til andre områder der frivillige gjør et arbeid, og at verktøyene er direkte knyttet til bærekraftsmål 14 og 15 om livet i havet og livet på land.