Redigert:9/15/2020

Konferansen gjennomføres digitalt.

Helhetlig oljevern

Tema for årets konferanse er et effektivt og helhetlig oljevern med fokus på nordområdene og mekanisk oppsamling. Her finner du hele programmet.

Hvilke kunnskaps- og utviklingsbehov avdekkes når ulike aktører samles for en felles innsats for oljevernberedskapen?

  • Kan en autonom flåte være nøkkelen til oljevernberedskap i nordområdene?
  • Hvordan vinterisere oljevernteknologi?
  • Er forskningsprosjekter koordinert og relevante for den operative beredskapen?

Konferansen skulle etter planen arrangeres på Thon Hotell Lofoten, i Svolvær, men grunnet risiko for smittespredning av koronaviruset ser vi oss nødt til å gjøre endringer. Vi håper du har forståelse for det, og inviterer deg til en heldigital konferanse som du kan følge fra din egen skjerm. Du må være påmeldt for å følge konferansen.