Redigert:9/20/2021

Det er lite direktedata for omfanget av forsøpling fra sjøfart, og teoretiske modeller gir stor usikkerhet.