Skrevet av:

Redigert:3/19/2020

Inne i en vik i Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold, ligger Fredagshølet. En strand, delvis overfylt av søppel. Hvordan skal man rydde når plasten ligger lagvis nedover i jorda?

Som en del av Nasjonalt strandryddeprosjekt var Senter for oljevern og marint miljø på ryddetokt på Hvaler sammen med Hvaler kommune, Skjærgårdstjenesten, Oslofjorden friluftsråd, nasjonalparkforvalter og Statens naturoppsyn.

Fredagshølet er en kjent naturhavn i Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold, og om sommeren fylles bukta med badegjester og båter. Den rundt 40 meter lange stranda er imidlertid overfylt med søppel og plast som ligger nedover i jorda, og er delvis overgrodd av vegetasjonen.

– Stranda skiller seg veldig fra de andre plassene vi har vært, med veldig mye små plastbiter som ligger lagvis nedover i jordsmonnet. I Finnmark fant vi større ting som tau, garnblåser, fiskekasser og trålposer, sier prosjektleder Snorre Sklet ved Senter for oljevern og marint miljø.

Store mengder "Dolly-rope" fra fisketråler lå nedover i jorda. Foto: Senter for oljevern og marin miljø

Fire sektorer

Ryddingen i Fredagshølet var en del av et prosjekt for naturrestaurering i regi av Hvaler kommune. Stranda ble delt inn fire sektorer, en for hver ryddemetode som skulle testes ut. 

– Noe er kun plukking på overflaten og noe er manuell graving med en rive og spade. Men ettersom det er veldig mye små plastbiter, er det nesten umulig å få opp alt sammen, sier Sklet.

Under ryddingen ble det også brukt en industristøvsuger for å ta opp plastbiter, som lå innimellom vegetasjonen. Et filtreringsarbeid ved hjelp av to store siler, en for å få tak det største søppelet og en annen til mindre biter, ble også testet.

Aina Elmer i Hvaler kommune sier Fredagshølet er av de mest forsøplede stedene på Hvaler. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Må ta hensyn til naturen

Ytre Hvaler nasjonalpark er et fredet naturområdet, og man må derfor trå varsomt i ryddeprosessen.

– Vi har et referanseområde på stranda som står urørt under ryddingen. Dette er et felt hvor det har blitt funnet spesielle arter som blåveis, konvall og mainøkkel. Der det eventuelt skal ryddes maskinelt vet vi at det er mindre verdifull vegetasjon, sier Aina Elmer, leder av prosjektet i Hvaler kommune.

Hun forteller at stranda i Fredagshølet er blant de mest forsøplede stedene de kjenner til på Hvaler.

– Foreløpig har vi gjort funn av plast ned til 20-30 centimeter under bakken. Vi håper denne ryddingen vil hjelpe, men det blir spennende å komme tilbake hit til neste år og se hvordan tilstanden er.