Skrevet av:

Redigert:5/13/2020

Det er varierende hvordan avfallsselskapene tilrettelegger for levering eller henting av marint avfall. Derfor bør man alltid ta kontakt med et avfallsselskap etter å ha registrert en ryddeaksjon i Rydde.

Det er mange engasjerte frivillige ute og rydder langs kysten til enhver tid. Avfallsbransjen jobber på sin side med å møte de frivilliges behov og få på plass gode løsninger for håndtering av marint avfall. De fleste avfallsselskapene tar imot marint avfall gratis ved levering eller henting hvis de er synlig på kartet i Rydde. Levering av marint avfall blir ikke dekket gjennom renovasjonsgebyret, som kun dekker utgifter ved husholdningsavfallet du produserer hjemme.

Noen avfallsselskaper tilbyr gratis ryddeutstyr, som hansker, sekker og bigbags. Hvis du må skaffe eget ryddeutstyr så se etter utleveringssteder for ryddepakker i Rydde.

Enkelte ting skal du la ligge

Noen ganger kommer man over avfall som større trevirke, deler av en båt eller gjenstander man er usikker på om noen eier. La dette ligge, og bruk “Meld inn” funksjonen i Rydde. Du kan også ta kontakt med kommunen for å informere om det du fant.

Kommer du over et forsøplet område når du er på tur bør dette også registreres i Rydde, slik at det kan planlegges en ryddeaksjon der det er behov. 

Farlig avfall havner dessverre også ute i naturen, og dette skal man håndtere på en sikker måte for å unngå personskade eller forurensning i naturen. Finner du for eksempel små batterier skal disse samles i en egen, mindre pose som leveres sammen med marint avfall i egne ryddesekker. Bilbatterier og større beholdere med olje eller andre ukjente stoffer bør meldes inn i Rydde eller til kommunen. På den måten kan for eksempel avfallsselskapene få håndtert og fjernet disse gjenstandene på en sikker måte for alle. 

Refusjonsordningen

Det er mulig for frivillige, avfallsselskaper, organisasjoner og andre aktører å søke om refusjon for utgifter etter en registrert strandrydding. Hold Norge Rent forvalter refusjonsordningen som eies av Miljødirektoratet. Ordningen omfatter utgifter for ekstra utstyr, håndtering av marint avfall til et godkjent mottak og eventuelt transport. Man kan kun søke om refusjon for opprydning av marint avfall fra strand, vassdrag eller elv. Refusjonsordningen gjelder ikke avfall fra en natursti eller annet nærområde.

Hvis man ønsker å planlegge flere og større ryddeaksjoner kan man også søke om midler for dette. Les mer om tilskuddsordningene hos Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond, eller ta kontakt med din kommune for å sjekke om de har en tilskuddordning lokalt der du bor.

For henting og håndtering av marint avfall vil avfallsselskapet søke om refusjon i etterkant eller ha fått tildelt midler i forkant gjennom tilskuddordningen for å få dekket kostnadene. 

Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen, og representerer aktører som jobber med produksjon, innsamling, sortering og resirkulering. Organisasjonen jobber i dag sammen med flere aktører for at mottak og håndtering av marint avfall skal bli mer effektivt og godt organisert. Innen 2022 har Avfall Norge som mål å få etablert en bærekraftig finansieringsordning for opprydding av marint avfall.