Redigert:9/16/2020

Dette er foredragsholderne på årets konferanse og sammendrag av deres innlegg på konferansen.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister

Knut Arild Hareide har vært samferdselsminister siden januar 2020, og har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester. Han har vært politisk aktiv for Kristelig folkeparti (KrF) siden 1997, og satt som leder for partiet fra 2011 til 2019. Hareide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har grunnfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen (UiB). Han har hatt en karriere i næringslivet parallelt med politikken, og har bakgrunn som forretningsutvikler, prosjektleder og organisasjonsdirektør i Schibsted.

Rune Bergstrøm

Rune Bergstrøm er fagansvarlig for miljøvern, analyse og FoU på Kystverkets beredskapsavdeling. Han har jobbet med akutt forurensning i Kystverket siden 2008. Rune har lang erfaring med miljøforvaltning fra Fylkesmannen i Østfold, som miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard og har også vært direktør for Norsk Villreinsenter. Han har vært engasjert i Norges forskningsråd, ulike miljøvernforeninger og hatt flere oppdrag både nasjonalt og internasjonalt innen miljøvern og ornitologi.

Hans Petter Dahlslett

Hans Petter Dahlslett er senior sjefskonsulent i avdeling for Miljørisiko og Beredskap i DNV GL. Han har siden 2006 bistått myndigheter, industri og beredskapsaktører innen beredskap mot akutt forurensning. Han er utdannet innen naturforvaltning, geografiske informasjonssystemer, historie og ledelse og har over 25 års erfaring fra kommunal, statlig og privat virksomhet.

Per Daling

Per Daling er Seniorforsker ved SINTEF Ocean i Trondheim. Han har jobbet med F&U innenfor oljeforurensning i over 35 år, og vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekter/-program innen:

  • Studier av akutte oljeutslipp under ulike miljøforhold og utslippsbetingelser (inkl. Arktis og isfylte farvann)
  • Testing og utvikling av oljevernteknologi (inkl. dispergeringsmiddel, brenning-ISB, mekanisk oppsamling)
  • Oljeanalyserer /utvikling av metodikk for karakterisering og identifikasjon av oljeutslipp
  • Beredskapsplanlegging og rådgivning innen oljevernberedskap

Han har lang erfaring fra feltforsøk med eksperimentelle utslipp av olje på sjø, kystnære og i isfylte farvann, og har i tillegg deltatt ved flere oljevernaksjoner, bl.a. under Macondo utslippet Mexico-gulfen i 2010.

Lisa DiPinto

Lisa DiPinto is currently the senior scientist for NOAA’s Office of Response and Restoration where she coordinates and conducts research and communicates science related matters for oil spill responses, assessments, marine debris and disaster responses.Prior to this role, she served as the chief scientist and case team coordinator for NOAA’s Deepwater Horizon Natural Resource Damage Assessment in the Gulf of Mexico that settled for over $8 billion.She has over 20 years of experience conducting environmental assessments to evaluate and quantify injuries to public trust marine resources resulting from oil and chemical releases into the environment.She received her bachelor's degree in microbiology from the Ohio State University and her master’s and doctorate degrees in marine science from the University of South Carolina.

Ann-Helen Ernstsen

Ann-Helen er utdannet høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk. Ved Universitetet i Tromsø har hun også studert Maritim arktisk kompetanse og hun har en Master in Technology and Safety in the High North. Ann-Helen har jobbet i Nordland fylkeskommune og vært ansatt i Kystverket Beredskap som overingeniør ved logistikk og teknologiseksjonen. Årene før hun ble direktør ved Senter for oljevern og marint miljø var hun havnesjef i Vestvågøy kommune.

Steinar Lodve Gyltnes

Steinar Lodve Gyltnes er seksjonssjef i logistikk og teknologiseksjonen, Beredskapssenteret i Kystverket. Han har arbeidet i Kystverket siden 2007. Han har et særlig ansvar for anskaffelser, drift og vedlikehold av statens beredskapsressurser mot akutt forurensning, samt teknologiutvikling og drift av nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr. Han har bakgrunn fra Marinen, og er utdannet marineingeniør fra Sjøkrigsskolen og bedriftsøkonom fra Norges handelshøyskole.

Frode Engen

Frode Engen har ansvar for FoU i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO). Han har arbeidet med de fleste sider av oljevernberedskapen gjennom til sammen 10 år i NOFO og 12 år i Statoil, og er blant annet prosjektleder for Olje På Vann-verifikasjonene. Han er utdannet biolog fra Universitetet i Tromsø.

Eirik Hovstein

Eirik Hovstein er COO i Maritime Robotics, og har jobbet med ubemannede farkoster de siste 15 årene. Han er en av gründerne og eierne av Maritime Robotics, som i dag leverer ubemannede overflatefarkoster og ubemannede luftfarksoster i en rekke bransjer. Derav bland annet olje- og gassmarkedet.

Av utdanning så er han automasjonsingeniør. Selv om dagene nødvendigvis ikke fylles opp med så alt for mye matematiske ligninger og slik lengre så er det godt å ha en fagbakgrunn å støtte seg på når man skal gyve løs på upløyd mark.

Ulf Klevstad

Ulf Klevstad har siden mai 2018 jobbet som Safety and Sustainability manager Barents for Vår Energi hvor han følger opp oppgaver innenfor HMS i nord. Han har bakgrunn fra diverse stillinger i Kystvakten, Losoldermann/Sjøtrafikksjef for Kystverket Troms, Finnmark og Svalbard og som oljevern rådgiver i Eni Norge/ Vår Energi.

Cathrine Floen Fullwood

Cathrine Floen Fullwood er rådgiver i oljevernberedskap for norsk sokkel i Equinor. Hun er utdannet biolog, og har over 20 års erfaring med arbeid inn mot oljeindustrien. Hun har tidligere jobbet som konsulent og i Norsk Hydro, og har bakgrunn fra ulike SSU (Safety and Sustainability) stillinger og lederstillinger på land og offshore.

Eirik Langeland

Eirik Langeland er daglig leder for den nystartede klyngen NOSCA Clean Oceans. Utgangspunktet for klyngen er interesseorganisasjonen Norwegian Oil Spill Control Association, hvor medlemmene har samarbeidet om markedsføring av norsk oljevernteknologi siden 1993. Eirik er utdannet siviløkonom fra NHH, og har hele sin karriere arbeidet med strategiutvikling, forretningsutvikling, organisasjonsendring og prosjekthåndtering.

Dag Nilsen

Dag Nilsen er utviklingssjef i NOFI og har i over 25 år utviklet mekanisk oljevernutstyr som nå er i bruk i alle verdensdeler. Han har tidligere arbeidet i Aker og Lloyds Register/Scandpower med risikoanalyser og teknisk sikkerhet. Dag deltok aktivt i oppryddingen etter Deepwater Horizon og var teamleder under Wendy Schmidt Oil Cleanup X-challenge der NOFI Current Buster 6 var en av vinnerne.

Gisle Vassenden

Gisle Vassenden er overingeniør i Equinor. Han har siden 2010 jobbet med miljø og bærekraft i selskapet, og de siste årene har arbeidsoppgavene primært vært relatert til miljørisikoanalyser, beredskapsanalyser og utarbeidelse av beredskapsplaner for felt i drift og leteboring. Gisle er også miljørådgiver i selskapets 2.linje beredskap, og har oppgaver relatert til oljeskadet vilt i selskapets globale beredskapsgruppe (GIMAT). Han er utdannet som marinbiolog og har lang erfaring innen marin miljøovervåkning.

Gaute Wahl

Gaute Wahl har siden august 2018 arbeidet som seniorrådgiver ved Senter for oljevern og marint miljø, hvor han følger opp senterets oppgaver innen oljevern. Han har bakgrunn fra Kystverkets beredskapssenter, konsulentvirksomhet, statlig forvaltning, organisasjonsliv og skoleverket.