Bilde av Ann-Helen Ernstsen
 • Ann-Helen Ernstsen

 • Direktør
 • ahe@marintmiljo.no
 • +47 900 35 379
 • Ann-Helen er utdannet høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk. Ved Universitetet i Tromsø har hun også studert Maritim arktisk kompetanse og har en Master in Technology and Safety in the High North. Ann-Helen har jobbet i Nordland fylkeskommune og vært ansatt i Kystverket Beredskap som overingeniør ved logistikk og teknologiseksjonen. Hun har også vært havnesjef i Vestvågøy kommune.

Bilde av Ann Helen Hellevik
 • Ann Helen Hellevik

 • Seniorrådgiver
 • ahh@marintmiljo.no
 • +47 909 79 089
 • Ann Helen jobber jobber med marin forsøpling ved senteret. Hun er utdannet fiskerikandidat med en master i marine næringsmiddel fra Universitetet i Tromsø. I 20 år jobbet hun i Møreforsking, med blant annet med forskning innen produktutvikling, lite utnyttede marine ressurser og foredling. Før hun startet ved senteret jobbet hun tre år ved Sunnmøre friluftsråd som fagleder for marin forsøpling.

Bilde av Anja Meland Rød
 • Anja Meland Rød

 • Seniorrådgiver
 • amr@marintmiljo.no
 • +47 452 57 321
 • Anja har masterstudier i International Environmental Studies fra NMBU og Universidad de Costa Rica. Hun har jobbet i Utviklingsfondet med klimaprosjekter, vært miljøansvarlig i Vestvågøy kommune og gjort utredningsarbeid i Samferdselsdepartementet. Ved senteret jobber Anja med OSPAR, ryddeverktøyene Rydde og Rent hav og andre områder innen marin forsøpling.

Bilde av Inger Sandnes
 • Inger Sandnes

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • is@marintmiljo.no
 • +47 918 97 972
 • Inger har en mastergrad i språklig kommunikasjon fra NTNU. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver ved NTNU og i Lånekassen. Da hun flyttet hjem til Lofoten jobbet hun en periode som medierådgiver i Lofotposten før hun startet i jobben her hos oss i 2019. Ved senteret jobber hun med kommunikasjon og formidling innen marin forsøpling og oljevern.

Bilde av Ingvild Skeie Liland
 • Ingvild Skeie Liland

 • Seniorrådgiver
 • isl@marintmiljo.no
 • +47 986 03 005
 • Ingvild er Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder og feltarbeider offshore for Baker Hughes med hovedoppgaver innen brønnkontroll. Hun har erfaring fra internasjonale samarbeidsprosjekter, og har i perioder jobbet i Kina og Italia. Ved senteret arbeider hun både med oljevern og marin forsøpling.

Bilde av Jann-Egil Gjerde
 • Jann-Egil Gjerde

 • Seniorrådgiver
 • jeg@marintmiljo.no
 • +47 915 70 026
 • Jann-Egil er utdannet maskinist ved teknisk fagskole Bodø og brannmann ved NBSK. De siste 16 årene har han jobbet i Longyearbyen som reparatør på energiverket, brannmester ved brann og redning og vært en del av depotstyrken. Han startet i jobben her hos oss i mai 2020, og jobber som seniorrådgiver innen oljevern og marin forsøpling.

Bilde av Lars Øyvind Aasgaard
 • Lars Øyvind Aasgaard

 • Juridisk rådgiver
 • loaa@marintmiljo.no
 • +47 991 00 297
 • Lars Øyvind har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som advokat i Forsvarsbygg og juridisk rådgiver i Oslo kommune. Siden sommeren 2020 har han vært senterets jurist.

Bilde av Line Fredriksen
 • Line Fredriksen

 • Rådgiver økonomi
 • lf@marintmiljo.no
 • +47 970 64 896
 • Line har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Nord universitet. Hun har tidligere jobbet i innkjøpsavdelingen på Ullevål sykehus, i DNB og som økonomiansvarlig i Bil i Nord Lofoten. Ved senteret jobber hun med økonomi, lønn og personal.

Bilde av Lise Maria Strömqvist
 • Lise Maria Strömqvist

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • lms@marintmiljo.no
 • +47 941 95 509
 • Lise er utdannet i humanistiske fag fra NTNU, har flere års erfaring som journalist og har gått på forfatterstudiet i Tromsø. Hun har jobbet med havne- og kystforvaltning i Kystverket og skrevet boka “Havna - ei historie om Øksnes, staten og fisken i nord”. Ved senteret jobber hun med kommunikasjon og formidling. Lise er webredaktør for senterets nettsteder.

Bilde av Mads Homleid Busvold
 • Mads Homleid Busvold

 • Rådgiver
 • mhb@marintmiljo.no
 • +47 926 60 425
 • Mads er utdannet kjemiingeniør fra Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet som ingeniør og prosjektleder i Vestvågøy kommune. Høsten 2020 startet han på masterprogrammet Teknologi og sikkerhet i Nordområdene ved Universitetet i Tromsø. Ved senteret jobber Mads i 70 % stilling med marin forsøpling og er prosjektleder for Nasjonalt strandryddeprosjekt.

Bilde av Maria Antonsen
 • Maria Antonsen

 • Rådgiver
 • ma@marintmiljo.no
 • +47 936 15 743
 • Maria har en mastergrad i arktisk marin biologi fra UiT. Etter studiet jobbet hun innen avfallsbransjen i tre år før hun fant veien tilbake til det marine miljø i Lofoten. Maria er ansatt som rådgiver og jobber i hovedsak med de nasjonale verktøyene Rydde og Rent hav. Hun jobber også med avfallsløsninger i havner, nasjonalt strandryddeprosjekt og konferansen Lighthouse Lofoten.

Bilde av Ragnhild Nyland
 • Ragnhild Nyland

 • Seniorrådgiver
 • rn@marintmiljo.no
 • +47 918 13 509
 • Ragnhild jobber som seniorrådgiver med marin forsøpling. Hun er utdannet naturforvalter fra UiT/NMBU og medieingeniør fra NRK. Ragnhild har jobbet som miljø- og kvalitetsleder i et maritimt entreprenørselskap og som prosjektleder innen naturbasert næringsutvikling. Hun har også erfaring fra IKT-prosjekter og som webredaktør.

Bilde av Silje Grande Henriksen
 • Silje Grande Henriksen

 • Seniorrådgiver strategi og HR
 • sgh@marintmiljo.no
 • +47 924 02 218
 • Silje har en mastergrad fra NMBU innen folkehelsevitenskap. Hun har tidligere jobbet med samfunnsplanlegging, folkehelse og klima/ miljø i Vågan kommune, og som rådgiver innen HMS og organisasjonsutvikling i Unicare. Hun er ansatt som seniorrådgiver i stab, og jobber med utvikling av senterets strategier, organisasjon og HR.

Bilde av Siril Borgersen
 • Siril Borgersen

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • sb@marintmiljo.no
 • +47 977 40 628
 • Siril er utdannet journalist ved Høgskulen i Volda og har to år med filmstudier ved Queen Margaret University i Edinburgh. Hun har tidligere jobbet som journalist og radioprodusent i NRK og journalist i TV 2. Siril flyttet til Lofoten i 2019 og hadde et sommervikariat i Lofotposten før hun startet på senteret. Hun jobber med kommunikasjon og formidling innen marin forsøpling og oljevern.

Bilde av Unn Haukenes Holgersen
 • Unn Haukenes Holgersen

 • Rådgiver
 • uh@marintmiljo.no
 • +47 902 14 779
 • Unn er veterinær, utdannet i Spania ved ULPGC. Hun har tidligere arbeidet som klinikkveterinær, og har fordypning fra studiet innen marine pattedyr. Med fiskehelse som videreutdanning fra NMBU, og kompetanse fra meteorologi og oseanografi ved UiB, er hun klar for å arbeide med havet. Ved senteret jobber Unn med OSPAR, kartløsningene Rydde og Rent hav og FoU-prosjekter knyttet til marin forsøpling.