Forum for framtidas oljevern 2020

Et effektivt og helhetlig oljevern med fokus på nordområdene og mekanisk oppsamling.

Rydde

Bli med! Finn eller lag ny ryddeaksjon eller meld fra om forsøplede områder.

Rent hav

Rent hav er verktøyet for å planleggje kyst- og strandrydding og gir deg som brukar oversyn, viktige data og tilgang til statistikk.

Vårt oppdrag